Polityka prywatności

Dbamy ochronę danych osobowych oraz szanujemy prawo do prywatności osób korzystających z naszego serwisu. W związku z tym przygotowaliśmy niniejsza Politykę prywatności, która opisuje zasady przetwarzania przez nas informacji na Twój temat, w tym danych osobowych oraz ciasteczek, czyli tzw. cookies.

§ 1.  Informacje ogólne

1. Niniejsza polityka dotyczy serwisu www, funkcjonującego pod adresem url: ziemiainwestycje.pl

2. Operatorem serwisu a jednocześnie Administratorem Twoich danych osobowych jest: Ziemia Inwestycje Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Prostej 32, 00-838 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000587204, NIP: 5223045893, REGON: 36302481200000

3.  Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. listownie: Ziemia Inwestycje sp. z o.o. sp.k., ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
 2. telefonicznie: +48 732 083 690
 3. za pomocą poczty elektronicznej: kontakt@ziemiainwestycje.pl

4. Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Dane osobowe są przetwarzane w następujących celach:
 2. Realizacji kontaktu z potencjalnymi klientami oraz klientami w sytuacji, osoba przesyła wypełniony formularz kontaktowy. Działania te są realizowane w oparciu o art. 6 ust. 1 lit a) RODO, tj. zgodę wyrażoną przez osobę, które dane są przetwarzane. Działania związane z kontaktowanie się z użytkownikami dotyczą również odpowiadania na przesłane wiadomości czy skierowane pytania. W tym przypadku podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 3. Wykonywania marketingu własnych produktów i usług. Działanie te są prowadzone na podstawie art. . 6 ust. 1 lit a) RODO oraz niekiedy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 4. Wykonania umów oraz podejmowania działań prowadzących do ich zawarcia. Działania te prowadzimy na mocy art. 6 ust. 1 lit b) RODO.
 5. Realizacji obowiązków nałożonych na nas przepisami prawa. Jesteśmy zobowiązani przestrzegać obowiązujących przepisów prawa. Są to przede wszystkim regulacje wynikające z przepisów księgowych, rachunkowych oraz podatkowych. Podstawę prawną takich działań zapewnia art. 6 ust. 1 lit c) RODO.
 6. Rozpatrywania reklamacji, archiwalnym oraz ewentualnego ustalenia, zabezpieczenia i dochodzenia roszczeń bądź też obrony przed roszczeniami, co wykonujemy w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO, gdyż stanowi to ochronę naszych praw.
 7. Dokonywania analizy oraz prowadzenia statystyk pozwalających nam na lepsze poznanie naszych klientów. Działania są prowadzone w oparciu o art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 8. Utrzymywania kontaktów służbowych w ramach zawartych umów oraz toczącej się współpracy, co ma miejsce na podstawie art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
 9. Wysyłki newslettera, co robimy na podstawie wyrażonej zgody, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit a) RODO.
 10. Odbiorcami danych mogą być organy państwowe uprawnione na podstawie przepisów prawa oraz podmioty trzecie, m.in. upoważnieni pracownicy oraz współpracownicy, firma hostingowa oraz inni dostawcy IT, podmioty świadczące usługi z zakresu pomocy prawnej, podatkowej, kadrowej, audytowej, usługi marketingowe, pocztowe, księgowości, windykacji, doradcze a także nasi partnerzy.
 11. Twoje dane osobowe będą przetwarzane w różnych okresach czasu, co wynika z różnych celów przetwarzania. I tak np.: jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych, dane będą przetwarzane do chwili jej wycofania, przy czym wycofanie nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Zdecydowaliśmy jednak, że w odniesieniu do danych marketingowych dane będą przetwarzane przez okres 6 lat. Jeśli została zawarta umowa, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do jej realizacji oraz przez okres wynikającym z przepisów prawa, w tym okres odpowiadający ogólnemu terminowi przedawnienia roszczeń majątkowych określonych prawem. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane będą przetwarzane do momentu przedawnienia roszczeń a także będą przetwarzane w celu archiwalnym, przez co najmniej 3 lata. Jeśli dane były przetwarzane w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, przetwarzanie będzie miało miejsce do dnia wniesienia przez Ciebie sprzeciwu, chyba że zaistnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności.
 12. Podanie danych osobowych zasadniczo jest dobrowolne, jednak w niektórych sytuacjach może okazać się niezbędne. Na przykład nie jest konieczne podanie danych do przetwarzania w celach marketingowych, o ile nie chcesz być informowany o naszej ofercie, lecz bez Twoich danych osobowych nie będziemy w stanie zawrzeć z Tobą umowy.
 13. Przysługuje Ci prawo do: dostępu do danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych, wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. Pomimo wyrażenia sprzeciwu, Administrator będzie w dalszym ciągu uprawniony do przetwarzania danych osobowych, jeśli wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, podstawowych praw i wolności. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody na przetwarzanie danych, przysługuje Ci prawo cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie, co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 14. W związku z prowadzeniem działań marketingowych może się zdarzyć, że niekiedy będziemy profilować przetwarzane dane osobowe. W związku z tym, dzięki automatycznemu przetwarzaniu, będziemy mogli dokonać analizy i poznać preferencje naszych potencjalnych klientów oraz klientów. Dzięki temu tworzona przez nas oferta oraz treści marketingowe będą bardziej dopasowane do użytkowników.
 15. W ramach prowadzonych przez nas działań, szczególnie marketingowych, możemy korzystać z narzędzi dostarczonych przez podmioty zewnętrzne, które są zarejestrowane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego, przede wszystkim w USA. Każdy z dostawców określa zasady korzystania z plików Cookies w swojej polityce prywatności.

Współpracujemy z:
Facebook – https://www.facebook.com/policy.php

Google – https://safety.google/

LinkedIn – https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=pl_PL

Yandex Metrica – https://metrica.yandex.com/about/info/privacy-policy

§ 3. Wybrane metody ochrony danych stosowane przez Operatora

1. Miejsca logowania i wprowadzania danych osobowych są chronione w warstwie transmisji (certyfikat SSL). Dzięki temu dane osobowe i dane logowania, wprowadzone na stronie, zostają zaszyfrowane w komputerze użytkownika i mogą być odczytane jedynie na docelowym serwerze.

2. Hasła użytkowników są przechowywane w postaci hashowanej. Funkcja hashująca działa jednokierunkowo – nie jest możliwe odwrócenie jej działania, co stanowi obecnie współczesny standard w zakresie przechowywania haseł użytkowników.

3. Okresowo zmieniamy nasze hasła administracyjne.

4. W celu ochrony danych regularnie wykonujemy kopie bezpieczeństwa.

5. Istotnym elementem ochrony danych jest regularna aktualizacja wszelkiego oprogramowania, wykorzystywanego przez nas do przetwarzania danych osobowych, co w szczególności oznacza regularne wykonywanie przez nas aktualizacji komponentów programistycznych.

6. Serwis jest hostowany (technicznie utrzymywany) na serwera operatora: OVH Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu pod adresem: ul. Swobodna 1, 50-088 Wrocław.

§ 4. Informacje w formularzach

1. Zbieramy informacje dobrowolnie przez Ciebie podane, w tym dane osobowe, o ile nam je przekażesz.

2. Serwis może zapisać informacje o parametrach połączenia np. oznaczenie czasu czy adres IP.

3. Serwis, w niektórych wypadkach, może zapisać informację ułatwiającą powiązanie danych w formularzu z adresem e-mail użytkownika wypełniającego formularz. W takim wypadku adres e-mail użytkownika pojawia się wewnątrz adresu url strony zawierającej formularz.

4. Dane podane przez Ciebie w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego, zapisu na newsletter itp. Każdorazowo kontekst i opis formularza w czytelny sposób informuje, do czego on służy.

§ 5. Istotne techniki marketingowe

1. Stosujemy analizę statystyczną ruchu na stronie, poprzez Google Analytics (Google Inc. z siedzibą w USA) oraz Yandex Metrica. Nie przekazujemy jednak do operatora tej usługi danych osobowych, a jedynie zanonimizowane informacje. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika. W zakresie informacji o preferencjach użytkownika gromadzonych przez sieć reklamową Google użytkownik może przeglądać i edytować informacje wynikające z plików cookies przy pomocy narzędzia: https://www.google.com/ads/preferences/

2. Stosujemy także techniki remarketingowe, pozwalające na dopasowanie przekazów reklamowych do zachowania użytkownika na stronie, co może dawać złudzenie, że dane osobowe użytkownika są wykorzystywane do jego śledzenia, jednak w praktyce nie dochodzi do przekazania żadnych danych osobowych od nas do operatorów reklam. Technologicznym warunkiem takich działań jest włączona obsługa plików cookie.

3. Korzystamy z piksela Facebooka. Ta technologia powoduje, że serwis Facebook wie, że dana osoba w nim zarejestrowana korzysta z Serwisu. Bazuje w tym wypadku na danych, wobec których sam jest administratorem. Nie przekazujemy od siebie żadnych dodatkowych danych osobowych serwisowi Facebook. Usługa bazuje na wykorzystaniu ciasteczek w urządzeniu końcowym użytkownika.

4. Dodatkowo stosujemy rozwiązanie badające zachowanie użytkowników poprzez tworzenie map ciepła oraz nagrywanie zachowania na stronie. Te informacje są anonimizowane zanim zostaną przesłane do operatora usługi tak, że nie wie on jakiej osoby fizycznej one dotyczą. W szczególności nagrywaniu nie podlegają wpisywane hasła oraz inne dane osobowe.

5. Stosujemy także rozwiązanie automatyzujące działanie Serwisu w odniesieniu do użytkowników, np. mogące przesłać maila do użytkownika po odwiedzeniu konkretnej podstrony, o ile wyraził on zgodę na otrzymywanie naszej korespondencji handlowej.

§ 6. Informacja o plikach cookies

1. Serwis korzysta z plików cookies. Samo przeglądanie zawartości Serwisu nie wymaga podawania przez użytkownika jego danych osobowych.

2. Informacje o zachowaniu użytkowników w serwisie mogą podlegać logowaniu. Dane te są następnie wykorzystywane w celu administrowania serwisem.

3. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu.

5. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:

– utrzymanie sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– realizacji celów określonych w pozostałych częściach niniejszej Polityki prywatności.

6. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W ramach Serwisu możemy wykorzystywać następujące rodzaje plików cookies: niezbędne – korzystanie z niezbędnych plików cookies jest konieczne dla prawidłowego funkcjonowania strony internetowej; analityczne – umożliwiają weryfikację źródeł ruchu na stronie oraz liczbę wizyt a także sposób poruszania się użytkowników po stronie; reklamowe – dają możliwość dopasowania wyświetlanych reklam do Twoich preferencji i zainteresowań.

8. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies Szczegółowe informacje na ten temat zawiera pomoc lub dokumentacja przeglądarki internetowej.

9. Ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisu.

10. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujące z operatorem Serwisu podmioty, w szczególności dotyczy to firm: Google (Google Inc. z siedzibą w USA), Facebook (Facebook Inc. z siedzibą w USA), Twitter (Twitter Inc. z siedzibą w USA).

§ 7. Zarządzanie plikami cookies – jak w praktyce wyrażać i cofać zgodę?

1. Jeśli nie chcesz otrzymywać plików cookies, możesz skorzystać z formularza do zarządzania preferencjami znajdującego się na naszej stronie lub poza formularzem zmienić ustawienia przeglądarki. Musisz wiedzieć, że wyłączenie obsługi plików cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa, utrzymania preferencji użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach może uniemożliwić korzystanie z naszej strony www.

2. W celu zarządzania ustawienia cookies wybierz z listy poniżej przeglądarkę internetową, której używasz i postępuj zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w Internecie:

– Edge
– Internet Explorer
– Chrome
– Safari
– Firefox
– Opera

Urządzenia mobilne:
– Android
– Safari (iOS)
– Windows Phone

Kontakt z nami

+48 573 258 652
kontakt@ziemiainwestycje.pl

Ziemia Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa

Skontaktuj się w sprawie działki!

  icon--color2
  Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim
  icon--color2
  Skontaktujemy się wyłącznie w celu przedstawienia oferty

  Zgodnie z Rozporządzeniem PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zamieszczonych w niniejszym formularzu przez Ziemia Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k. w Warszawie, z przeznaczeniem do wykorzystania ich w celach statystycznych, marketingu bezpośredniego, informacji o prowadzonej działalności, obejmujących udostępnianie informacji telefonicznie oraz za pośrednictwem adresu e-mail. Oświadczam, iż zapoznałem się z obowiązkiem informacyjnym dostępnym pod adresem https://ziemiainwestycje.pl/polityka-prywatnosci