Ważne informacje dla klientów


1.	Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej mają wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowią ani oferty, ani rekomendacji, ani też kierowanego do kogokolwiek zaproszenia do zakupu oferowanej przez Spółkę ziemi, a szczegółowe warunki jej nabycia ustalane są tylko w indywidualnych umowach.

2.	Ryzyko wykorzystania informacji zamieszczonych na stronie, w szczególności w zakresie podejmowania na ich podstawie decyzji o zakupie ziemi, ponosi wyłącznie jej odbiorca.

3.	Zakup ziemi stanowi inwestycję o charakterze długoterminowym, mała płynność zainwestowanego w zakup kapitału w krótkiej pespektywie czasu.

4.	Opłacalność zakupu ziemi stanowi jedną z najlepszych form inwestowania środków pieniężnych (poparte jest to powszechnie dostępnymi analizami), istnieje jednak możliwość zmiany wartości rynkowej nabywanej ziemi, a nawet znaczącego spadku jej wartości, w zależności od zmiany przepisów prawa lokalnego, powszechnie obowiązującego oraz w zależności od trendów rynkowych.

5.	Nabywca zobowiązany jest do zapłaty podatku i opłat lokalnych z tytułu własności nabytej ziemi, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

6.	Przed podjęciem decyzji o zakupie ziemi, zainteresowani nabywcy powinni szczegółowo rozważyć opisane poniżej czynniki oraz w przypadku wątpliwości skontaktować się z doradcą prawnym lub podatkowym.

7.	Spółka informuje, że wartość nieruchomości podlega fluktuacjom rynkowym i jest obciążona ryzykiem sprzedażowym i koniunkturalnym.

8.	Długoterminowe badania transakcji na rynku nieruchomości prowadzone przez GUS sugerują, że inwestycje w nieruchomości w postaci działek gruntu może chronić zainwestowany kapitał przed inflacją, jednak jest to uzależnione od indywidualnych czynników ryzyka, co w rezultacie może oznaczać utratę części kapitału lub w przypadku wystąpienia ryzyka braku płynności na rynku brak możliwości wyjścia z inwestycji.

Kontakt z nami

+48 732 083 690
kontakt@ziemiainwestycje.pl

Ziemia Inwestycje Sp. z o.o. Sp.k.
ul. Prosta 32
00-838 Warszawa

Skontaktuj się w sprawie działki!

    Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim - Ikona
    Nie przekazujemy Twoich danych osobom trzecim
    Skontaktujemy się wyłącznie w celu przedstawienia oferty - Ikona
    Skontaktujemy się wyłącznie w celu przedstawienia oferty